20 | 05 | 2024

O autorech

Karel Čermák – autor první části knihy, narodil se v Bozkově v roce 1949 jako jediný syn v učitelské rodině. Jak sám říká, jeho otec nebyl poslušným učitelem, a proto Karel navštěvoval několik základních škol v okolí, jak otce postupně strkali, než ho ze školství vyhodili. Měšťanku vychodil v Jesenném, pak se vyučil elektrikářem v Okresním stavebním podniku v Semilech. Vojnu nastoupil v Jaroměři - Josefově v roce 1968 jako řidič motorových vozidel. Po návratu je nucen působit rok v Ingstavu v Hradci Králové a pak jezdil s nákladním automobilem v Koloře v Semilech až do svého přeřazení do ID v roce 1981. Potom už jen následuje příležitostná výpomoc v Jednotě. V osmdesátých letech byl také činný v motoristickém sportu, kdy jezdil automobilové orientační soutěže a několik soutěží i sám organizoval. V Bozkově se stará o informační středisko a knihovnu a zviditelňuje Bozkov psaním článků do různých novin. Oženil se, s manželkou Alenou si opravili domek v Bozkově a vychovali dvě děti. A ještě mohu prozradit, že nedávno se stal potřetí dědečkem.

Stanislav Hlava – autor druhé části knihy, narodil se v Bozkově v roce 1926 v rolnické rodině jako prostřední ze tří synů. Po Obecné škole v Bozkově Chodil 1 rok do měšťanky v Jesenném a potom 8 let do Gymnázia v Turnově. Koncem války byl totálně nasazen na stavbu tunelu v dnešním Havlíčkově Brodě. Po válce studoval latinu a historii na FF UK v Praze. Jako bigotní katolík známý svým reakčním smýšlením byl z VŠ vyloučen a do vojny pracoval jako pomocný dělník na stavbě. Po ukončení vojenské služby pracoval v administrativě Okresního stavebního podniku v Semilech a po absolvování stavební průmyslovky jako technik tamtéž – až do odchodu do důchodu v roce 1986. Dále byl ještě brigádně činný v Komunálních službách a ČSAD Semily. Po krátkém starostování v Bozkově působil jako externí učitel na Gymnáziu v Semilech. Je členem několika spolků v obci. S manželkou Olgou postavil rodinný domek v Bozkově a vychovali spolu tři syny, kteří také bydlí v Bozkově.

Soňa Pánková – ilustrovala knihu, je také z Bozkova, učí na měšťance ve Vysokém nad Jizerou a kreslení má jako koníček. Obrázky jsou moc hezké, jednoduché a výstižné a přesně doplňují náladu knihy.

Autorkou kresby na obálce knihy je Jaroslava Nurkovičová. Je učitelkou Základní umělecké školy v Semilech a pochází také z Bozkova. A Bozkov je i na obálce knihy, se svým kostelem, který je dominantou obce a je vidět už z dáli.

Doktorka filosofie Jarmila Bachmannová, kandidátka věd – provedla jazykovou úpravu knihy. Pracuje v Praze v Ústavu pro jazyk český a jediná není z Bozkova. Má však k této obci vztah a často tu pobývá. A vy se s ní za chvilku seznámíte osobně, protože vám také poví něco o této knize